Bölümümüz Hakkında


Kuruluş ve Tarihçe
 

Yüksek Sağlık Şurası'nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararı doğrultusunda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki yüksekokullarda yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan 22 Kasım 1996 tarihli protokol gereği Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Artvin Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılında Hemşirelik Bölümümüz 32 öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Artvin Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Memurluğu Bölümü 25 Nisan 2007 tarihli 5634 Sayılı yasa ile hemşirelik eğitimine eşdeğer görülerek adı Hemşirelik Bölümü olarak değiştirilmiştir. 

17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı yasayla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmasından sonra Kafkas Üniversitesi'nden ayrılarak Artvin Çoruh Üniversitesine katılan Artvin Sağlık Yüksekokulunun bünyesinde Hemşirelik Bölümümüz eğitim – öğretim faaliyetlerine devam ederken 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’nin 27 Ağustos 2015 tarihli 29458 sayısında yayımlanmasıyla Artvin Sağlık Yüksekokulu kapatılmış ve yine anılan kararla kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlanarak eğitim – öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmektedir.

Misyon

Hemşirelik Bölümünün misyonu, toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına sahip, insan ve hasta haklarına saygılı, etik ilkelere bağlı, otonomi sahibi, kanıt temelli uygulamaları kullanan, ekip ruhuna sahip, özgür ve bilimsel düşünebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı hemşireler yetiştirmektir.

Vizyon

Hemşirelik Bölümünün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik projeler planlayan ve uygulayan, toplumun sağlığını korumaya yönelik her türlü değişime duyarlı, bakım gereksinimlerini saptayabilen ve mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilen, kültürlerarası sağlık bakımının geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunan, hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen meslek üyeleri yetiştiren bir bölüm olmak.